Hàng triệu website Wordpress phải cập nhật để vá lỗ hổng bảo mật của plugin plugin quan trọng

Hàng triệu website Wordpress phải cập nhật để vá lỗ hổng bảo mật của plugin plugin quan trọng

Các trang web dựa trên nền tảng WordPress sử dụng plugin Ninja Forms gần đây đã được cập nhật tự động để vá lỗ hổng nghiêm trọng bị nghi ngờ là đã bị khai thác trên diện rộng.
Lỗ hổng khai thác thành công có thể chèn mã (code injection), được xếp hạng 9,8 trên 10 về mức độ nghiêm trọng và ảnh hưởng đến nhiều phiên bản bắt đầu từ 3.0. Đã được vá trong các phiên bản 3.0.34.2, 3.1.10, 3.2.28, 3.3.21.4, 3.4.34.2, 3.5.8.4 và 3.6.11.

Ninja Forms là một plugin hỗ trợ tạo biểu mẫu liên hệ tùy chỉnh phổ biến có hơn 1 triệu lượt cài đặt.

Theo Wordfence, lỗ hổng "khiến những kẻ tấn công không được xác thực có thể gọi một số method hạn chế trong các class Ninja Forms khác nhau, bao gồm cả một method unserialize do người dùng cung cấp, dẫn đến Object Injection."


"Điều này có thể cho phép những kẻ tấn công thực thi mã tùy ý hoặc xóa các tệp tùy ý trên các trang web", Chloe Chamberland - chuyên gia của Wordfence lưu ý.

Việc khai thác thành công lỗ hổng này có thể cho phép kẻ tấn công thực thi mã từ xa và chiếm đoạt hoàn toàn một trang web WordPress sử dụng plugin tồn tại lỗ hổng.

Người dùng plugin Ninja Forms cho các trang web sử dụng WordPress nên kiểm tra lại phiên bản hiện tại đã được cập nhật bản vá hay chưa để tránh bị khai thác.

Nguồn: Thehackernews

0/Đăng bình luận/Bình luận

Web99 - Thiết kế website